Tibor Gulassa
Adresa:
Kuzmányho 529 - 036 01 Martin - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefón:
0905 919 760
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Nie