Karol Kocian
Adresa:
Trate mládeže 2 - 969 01 Banská Štiavnica - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefón:
0908932695
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Nie