Adresa:
Novomestská 9025/30 - 907 01 Myjava - Slovensko
Telefónne číslo:
034/621 25 35
Telefón:
034/621 25 35