Inh.Miroslav Karas
Adresa:
Považské Podhradie 342 - 017 01 Považská Bystrica - Slovensko
Telefónne číslo:
421 915 737 261
Telefón:
421 915 737 261
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Nie