Ing. Slavomír Fečko
Adresa:
Rozvojová 2 - 040 11 Košice - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefónne číslo:
421 903 603 471
Telefón:
421 903 603 471
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Áno