František Grižák
Adresa:
Priemyselná 1037 - 029 01 Námestovo - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefónne číslo:
421 905 302 532
Telefón:
421 905 302 532
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Nie