František Grižák
Adresa:
Priemyselná 1037 - 029 01 Námestovo - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefón:
0905302532
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Nie