Miroslav Ružbacký
Adresa:
Južná trieda 74 - 040 01 Košice - Slovensko
Telefónne číslo:
055/7204909
Telefón:
0915991022