Katka Matejová
Adresa:
Popradská 56 - 040 11 Košice - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie ASAS, a.s.
Telefónne číslo:
421 905 518 303
Telefón:
421 905 518 303
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Nie