Mgr. Monika Valová
Adresa:
Novozámocká 104 - 949 01 Nitra - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefónne číslo:
421 908 762 399
Telefón:
421 908 762 399
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Nie