Milan Janura
Adresa:
Košická cesta 12 - 010 01 Žilina - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefónne číslo:
421 903 563 222
Telefón:
421 903 563 222
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Áno