Adresa:
Poľná 5346/16 ( bývalý areál Poľnonákupu ) - 903 01 Senec - Slovensko
Telefón:
02/32 22 30 22
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Nie
Email: