Ľudmila Ferenčíková
Adresa:
Agátova 1 - 844 27 Bratislava - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefónne číslo:
421 911 367 736
Telefón:
421 911 367 736
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Nie