Ing. Miroslav Mitruk 
Adresa:
Južná trieda 117 (Areál Buildings City) - 040 12 Košice - Slovensko
Členstvo:
BEKWOODCOTE
Telefón:
0905607916
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Áno
Email: