Peter Juráš
Adresa:
Nová ulica č.4265/3 - 031 01 Liptovský Mikuláš - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie ASAS, a.s.
Telefón:
0915629929
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Áno