Ing. Dušan Baranec
Adresa:
Košovská cesta 23 - 971 31 Prievidza - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie ASAS, a.s.
Telefónne číslo:
421 903 810 130
Telefón:
421 903 810 130
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Nie