Mária Halušková
Adresa:
Lúky 521 - 020 53 Lúky - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefónne číslo:
421 948 421 119
Telefón:
421 948 421 119
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Nie