Podklady pre certifikátorov BREEAM - LEED a WELL

Kredity BREEAM - Ľahké a ťažké sklené vlny

Produkt môže priniesť body v nasledujúcich kreditoch:

Hea05: Accoustic performance (Akustické vlastnosti)

Akustika – dodanie podkladov pre kvalifikovaného akustika, ktorý bude spracovávať dokumentáciu. Na vyžiadanie akustické parametre minerálnej vlny v konštrukciách.

 

Mat01: Environmental impact of materials (Dosah výrobkov na životné prostredie)

Pokiaľ majú produkty overené EPD, môže sa s nimi počítať pre celú budovu.

 

Mat03: Responsible sourcing of construction products (Zodpovedné použitie stavebných výrobkov)

Výrobca má zavedený systém EMS. Certifikáciu ISO 14001 má výrobný závod a ďalej kľúčový proces, ktorým je ťažba a recyklácia vrátane všetkých vstupných surovín.

 

Ene01: Reduction of emissions (Redukcia emisií)

Vďaka zvýšenému vonkajšiemu zatepleniu bude mať budova menšie nároky na vykurovanie a znížia sa emisie CO2.

Kredity LEED V4 - Ľahké a ťažké sklené vlny

Produkt môže priniesť body v nasledujúcich kreditoch:

EAc1: Optimize energy performance (Optimalizácia využívania energií)

Kredit je zameraný na doloženie environmentálne šetrných postupov pri výrobe. Produkt môžeme zaradiť medzi 20 produktov od piatich dodávateľov pre získanie bodu a v prípade vzdialenosti do 160 km medzi stavbou a výrobným závodom môžeme zarátať bonifikáciu 1,9 × (nejde zarátať dvojnásobok, pretože len 95 % zloženia má miesto získania suroviny v mieste výroby). Možnosť 1 Vlastný CSR (Corporate Sustainability Report). Na vyžiadanie interný report pôvodu primárnych surovín v rámci Možnosti 2 (recyklovaná zložka).

 

MRc3: Building product disclosure and optimization – sourcing of raw materials (Údaje o stavebných materiáloch a optimalizácia ich vlastností – zdroje surovín)

Produkty môžeme zarátavať vo všetkých troch možnostiach vrátane multiplikátorových kreditov. Karta bezpečnostných údajov. Dokumentácia procesov podľa EMS (ISO 14001…). Na vyžiadanie zloženie výrobkov s rozborom CASRN, protokol REACH, dokumentácia dodávateľského reťazca.

 

MRc4: Building product disclosure and optimization – material ingredients (Údaje o stavebných materiáloch a optimalizácia ich vlastností – zloženie materiálov)

Minerálne vlny Isover výrazne zvyšujú spolu s doskami Rigips v konštrukciách vzduchovú nepriezvučnosť medzi miestnosťami. Na vyžiadanie katalóg konštrukcií podľa akustických požiadaviek LEED.

 

EQc9: Accoustic performance (Akustické vlastnosti)

Vďaka zvýšenému vonkajšiemu zatepleniu bude mať budova menšie nároky na vykurovanie a znížia sa emisie CO2.

Kredity LEED 2009 - Ľahké a ťažké sklené vlny

Produkt môže priniesť body v nasledujúcich kreditoch:

MRc4: Recycled content (Obsah recyklátu)

Produkt má vyčíslený obsah recyklovaného materiálu, a to 80 % post- consumer. Započítateľný recyklovaný obsah je cca 80 % z ceny produktu. Na vyžiadanie vyhlásenie výrobcu o zložení výrobku s vyznačeným podielom recyklátu.

 

MRc5: Regional materials (Regionálne materiály)

V rámci Slovenska je možné zarátať 95 – 100 % ceny produktu do kreditu regionálneho pôvodu. Tým produkt prispieva k dosiahnutiu kreditu vo vyšších bodových hodnoteniach. Na vyžiadanie mapa s vyznačeným miestom výroby a so vzdialenosťami surovín.

WELL

Použitie riešení zabezpečujúcich komfort a zdravie pomocou izolácií Isover môže priamo alebo nepriamo prispieť budúcemu projektu uspieť v 2 konceptoch Vzduch, Komfort (8 predpokladov a 4 optimalizácie) vrátane Inovácii.

Riešenia Isover môžu prispieť k splneniu 6 kritérií Fitwel®.

Akreditovaní profesionáli kontakt

Venujú sa medzinárodným certifikátom udržateľnosti LEED, BREEAM a WELL.

SALVIS

Samuel Sůra

Samuel Sůra

CEO, LEED AP BD+C, BREEAM International Assessor, BREEAM AP, BREEAM In Use Assessor, WELL AP, Fitwel Ambassador

?  mobil: +421 911 969 333
✉️  e-mail: sura@salvis.sk
www.salvis.sk

Študoval podnikanie, čínsky jazyk a environmentalistiku na univerzitách vo Veľkej Británii a na Slovensku. Bol členom tímov, ktoré zabezpečili prvé LEED a BREEAM certifikácie budov na Slovensku. Certifikoval aj Zelené Átrium v Trnave, ktoré sa stalo prvým LEED PLATINUM a certifikovaným pasívnym bytovým domom v regióne CEE. Je zakladateľom a CEO spoločnosti SALVIS, ktorá sa špecializuje na LEED, BREEAM a WELL poradenstvo a na simulácie. Vedie 8 členný tím, ktorý sprostredkoval vydanie 9 certifikátov LEED vrátane viacerých v úrovni PLATINUM.

Pracuje na certifikácii viac ako 20 ďalších budov. Dlhodobo spolupracuje s poprednými staviteľmi kancelárskych budov. Je držiteľom akreditácií LEED AP BD+C, WELL AP, BREEAM AP, BREEAM International Assessor a BREEAM In Use Assessor. V súčasnosti sa zameriava na kvalitu vnútorného prostredia a certifikačné systému týkajúci sa zdravia, pohody a výkonnosti ako WELL a Fitwel.

V spoločnosti SALVIS pôsobia 4 konzultanti s akreditáciou WELL AP a jedná sa tak o najväčší WELL tím v regióne.

EXERGY

Marek Kremeň

Marek Kremeň

Certified Energy Auditor, LEED AP, WELL AP, BREEM Int. Assessor, BREEAM In-Use Auditor, USGBC, SKGBC, ASHRAE, CIBSE member

?  mobil: 421 (0) 902 455428
✉️  e-mail: marek@exergystudios.com
www.exergystudios.com

Je spoluzakladateľom spoločnosti EXERGY a členom predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy. Spoločnosť EXERGY poskytuje komplexnú konzultačnú činnosť pre získanie medzinárodných certifikátov udržateľnosti LEED, BREEAM a WELL.

Realizoval prvé certifikácie v systéme LEED, v súčasnosti aj v systéme WELL a prvý BREEAM v stupni Outstanding na Slovensku. Projekty z portfólia boli od roku 2012 ocenené na 4 ročníkoch ceny VISIO 2020. Štúdium absolvoval na Slovensku, Veľkej Británii, Singapure a Rakúsku. Je certifikovaný energetický audítor a v oblasti certifikácie zelených budov získal akreditácie ako LEED AP, WELL AP, WELL PTA, BREEAM International Asssessor a BREEAM In-Use Auditor.