Aký je rozdiel medzi sklenou vlnou a kamennou vlnou?

Izolácie so sklených a kamenných vlákien sú nehorľavé a vyrábajú sa tavením. Sklená vlna sa vyrába z recyklovaného skla a kamenná vlna z čadiča. Štandardná teplota použitia je do 200oC, avšak izolácie z kamenného vlákna v prípade požiaru odolávajú vyšším teplotám. Pri šikmých strechách odporúčame použitie izolácií so sklených vlákien, napr. Isover UNIROL, PREMIUM WDF λ0,032, Isover UNIROL PROFI λ0,033 alebo Isover UNIROL PLUS λ0,036.