- - -

***ASAS - Oraving s.r.o.

Zdenek Tauchman
Adresa:
M.R.Štefánika - 026 01 Dolný Kubín - Slovensko
Členstvo :
člen obchodnej aliancie ASAS, a.s.
Telefónne číslo :
421905971567
Telefón:
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť :
Áno

***STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.

Ing. Miroslav Loub
Adresa:
K. Mikszátha 79 - 979 01 Rimavská Sobota - Slovensko
Členstvo :
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefónne číslo :
421905919764
Telefón:
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť :
Nie

***STAVMAT STAVEBNINY

Anna Mihaličková
Adresa:
Staničná ul. - 952 01 Vráble - Slovensko
Členstvo :
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefónne číslo :
421908932695
Telefón:
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť :
Nie