IOS5 Sendvičová obvodová stena, alt. 2, sklená vlna

IOS5 Sendvičová obvodová stena, alt. 2, sklená vlna

Skladba

 ●  20 mm Vonkajšia omietka
 ●  300 mm Stena
 ●  10 mm Sadrová omietka Rigips
 ●  80 mm Isover Premium WDF, Isover Vario KM Duplex UV
 ●  50 mm Akuplat +
 ●  12,5 mm Sadrovláknitá doska Rigidur H

● Súčiniteľ prechodu tepla U = 0,23 W/(m2.K)
● Zvuková nepriezvučnosť Rw = 63 db
● Požiarna odolnosť (Stupeň PO) = F180