IOS4 Sendvičová obvodová stena, alt. 1, sklená vlna, EPS granulát

IOS4 Sendvičová obvodová stena, alt. 1, sklená vlna, EPS granulát

Skladba

 ●  115 mm Lícová tehla
 ●  60 mm EPS Granulát
 ●  240 mm Stena
 ●  10 mm Sadrová omietka Rigips
 ●  80 mm Isover Premium WDF, Isover Vario KM Duplex UV
 ●  50 mm Akuplat +
 ●  12,5 mm Sadrovláknitá doska Rigidur H

● Súčiniteľ prechodu tepla U = 0,17 W/(m2.K)
● Zvuková nepriezvučnosť Rw = 62 db
● Požiarna odolnosť (Stupeň PO) = F180