IOS3 Obvodová stena, prevetrávaná fasáda, alt.2, sklená vlna

IOS3 Obvodová stena, prevetrávaná fasáda, alt.2, sklená vlna

Skladba

       Fasádny obklad
 ●  30 mm Odvetrávaná medzera
 ●  160 mm Isover Super-Vent Plus
 ●  160 mm Isover Super-Vent
 ●  20 mm Vonkajšia omietka
 ●  300 mm Murivo
 ●  10 mm Sadrová omietka Rigips

● Tepelný odpor konštrukcie R = 10,016 W/(m2.K)
● Súčiniteľ prechodu tepla U = 0,098 W/(m2.K)