IOS21 Obvodová stena, prevetrávaná fasáda, alt. 1.2, sklená vlna, zvislý rez oknom

IOS21 Obvodová stena, prevetrávaná fasáda, alt. 1.2, sklená vlna, zvislý rez oknom

Skladba

 ●  15 mm Vnútorná omietka
 ●  175 mm Vápenno pieskové tehly
 ●  160 mm Isover Super-Vent Plus  (drevo vertikálne 6/16 e=60cm; drevo horizontálne 6/16 e=120cm)
 ●  30 mm Odvetrávaná medzera
 ●  10 mm Vonkajší obklad (drevo, superdoska, cementovláknitá doska...)

● Tepelný odpor konštrukcie R = 9,611 m2.K/W
● Súčiniteľ prechodu tepla U = 0,102 W/(m2.K)