IOS20 Obvodová stena, prevetrávaná fasáda, alt. 1.1, sklená vlna, vodorovny rez oknom

IOS20 Obvodová stena, prevetrávaná fasáda, alt. 1.1, sklená vlna, vodorovny rez oknom

Skladba

 ●  15 mm Vnútorná omietka
 ●  175 mm Vápenno pieskové tehly
 ●  160 mm Isover Super-Vent Plus
 ●  30 mm Odvetrávaná medzera
 ●  10 mm Vonkajší obklad

● Tepelný odpor konštrukcie R = 9,611 m2.K/W
● Súčiniteľ prechodu tepla U = 0,102 W/(m2.K)