IOS2 Obvodová stena, prevetrávaná fasáda, alt.1, sklená vlna

IOS2 Obvodová stena, prevetrávaná fasáda, alt.1, sklená vlna

Skladba

       Fasádny obklad
 ●  30 mm Odvetrávaná medzera
 ●  160 mm Isover Super-Vent Plus
 ●  160 mm Isover Super-Vent
 ●  175 mm Vápenno piesková tehla
 ●  10 mm Sadrová omietka Rigips

 Súčiniteľ prechodu tepla U = 0,11 W/(m2.K)
● Zvuková nepriezvučnosť Rw = 50 db
● Požiarna odolnosť (Stupeň PO) = F90