IOS17 Obvodová stena s ETICS, alt. 1.5, sivý EPS PLUS

IOS17 Obvodová stena s ETICS, alt. 1.5, sivý EPS PLUS

Skladba

 ●  15 mm Sadrová omietka Rigips
 ●  250 mm Porotherm Profi
 ●  140 mm Isover Greywall Plus
 ●  15 mm Weber.pas topdry

 ●  Tepelný odpor konštrukcie R = 5,506 m2.K/W
 ●  Súčiniteľ prechodu tepla U = 0,176 W/(m2.K)