IOS16 Obvodová stena s ETICS, alt. 1.4, sivý EPS + kamenná vlna

IOS16 Obvodová stena s ETICS, alt. 1.4, sivý EPS + kamenná vlna

Skladba

 ●  15 mm Sadrová omietka Rigips
 ●  250 mm Porotherm Profi
 ●  200 mm Isover Twinner
 ●  15 mm Weber.pas topdry

 ●  Tepelný odpor konštrukcie R = 6,686 m2.K/W
 ●  Súčiniteľ prechodu tepla U = 0,146 W/(m2.K)