IOS15 Obvodová stena, prevetrávaná fasáda, alt. 3, sklená vlna

IOS15 Obvodová stena, prevetrávaná fasáda, alt. 3, sklená vlna

Skladba

      Nosný ŽB skelet
 ● 150 mm Isover Akuplat
 ● 150 mm C Kazeta 150/600/0.88
 ● 0,5 mm Jutadach 135
 ● 35 mm Zvislý trapézový plech

 ●  Tepelný odpor konštrukcie R = 3,375 m2.K/W
 ●  Súčiniteľ prechodu tepla U: = 0,255 W/(m2.K)