IOS14 Obvodová stena s ETICS, alt. 1.3, sivý EPS

IOS14 Obvodová stena s ETICS, alt. 1.3, sivý EPS

Skladba

 ●  15 mm Sadrová omietka Rigips
 ●  250 mm Porotherm Profi
 ●  160 mm Isover Greywall
 ●  10 mm Weber.pas topdry

 ●  Tepelný odpor konštrukcie R = 6.131 m2.K/W
 ●  Súčiniteľ prechodu tepla U: = 0.159 W/(m2.K)