IOS1 Isover TF Profi I hr. 280 mm, tehlové murivo hr. 240 mm

IOS1 Isover TF Profi

Skladba

 ●  15 mm Weber.pas topdry
 ●  140 mm Isover TF Profi
 ●  140 mm Isover TF Profi
 ●  240 mm Zvisle dierované tehly
 ●  15 mm Sadrová omietka Rigips

 ●  Súčiniteľ prechodu tepla U = 0.12 W/(m2.K)
 ●  Zvuková nepriezvučnosť Rw = 52 db
 ●  Požiarna odolnosť (Stupeň PO) = F180