XPS Extrudovaný polystyrén
Na výrobu extrudovaného polystyrénu (XPS) sa používa podobná surovina ako na EPS, rozdiel je ale v systéme vypeňovania. na rozdiel od EPS sa XPS vyrába tzv. extrúziou, tj. vytláčaním. 
Medzi hlavné výhody patrí vysoká pevnosť a minimálnu nasiakavosť. Vo fasádach sa používa tento materiál pre izoláciu sokla, hlbokých podzemných stien, izoláciu prekladov a tepelných mostíkov. materiál je tiež vhodný pre izolácie vnútorných priestorov. 
Pri izolovaní sokla je nutné používať iba dosky s mriežkovaným povrchom a rovnými hranami. Na hladkých doskách sa neudrží omietka a sú teda vhodné len pre spodnú stavbu. Pre elimináciu tepelných mostov medzi doskami sú navyše tieto izolanty dodávané s polodrážkou po celom svojom obvode.