XPS Extrudovaný polystyrén

Na výrobu extrudovaného polystyrénu (XPS) sa používa podobná surovina ako na EPS, rozdiel je ale v systéme vypeňovania. Na rozdiel od výroby EPS sa XPS vyrába tzv. extrúziou, tj. vytláčaním. 
Medzi hlavné výhody STYRODUR® patrí vysoká pevnosť a minimálnu nasiakavosť. Vo fasádach sa používa tento materiál pre izoláciu sokla, hlbokých podzemných stien, izoláciu prekladov a tepelných mostíkov. Materiál je tiež vhodný pre izolácie vnútorných priestorov. 
Pri izolovaní sokla je nutné používať iba dosky STYRODUR 2800C s mriežkovaným povrchom a rovnými hranami. Na hladkých doskách sa neudrží omietka a sú teda vhodné len pre spodnú stavbu. Pre elimináciu tepelných mostov medzi doskami sú navyše tieto izolanty dodávané s polodrážkou po celom svojom obvode.