CLIMAVER® je izolované samonosné vzduchotechnické potrubie, ktoré zabezpečuje distribúciu upravovaného vzduchu pre účely vykurovania, vetrania a klimatizácie.