Odporúčaná hodnota tepelného odporu podľa STN 730540 R=9,9 m2.K/W

  • 22 cm Puren Protect, λ0,022 Detail

  • 22 cm Puren PIR Unterdach, λ0,022 Detail

  • 12 cm Puren Plus, λ0,025 Detail + 18 cm ISOVER UNIROL PROFI, λ0,033 Detail 

  • 12 cm Puren Plus, λ0,025 Detail  + 20 cm ISOVER UNIROL PLUS, λ0,036 Detail

Odporúčane hrúbky tepelnej izolácie sú orientačné, neberú do úvahy okrajové podmienky, tepelnoizolačné vlastnosti ďalších prvkov konštrukcie a sú prepočítané na základe deklarovaných hodnôt súčiniteľa tepelnej vodivosti vybraných izolačných materiálov.
 
Viac informácií o šikmých strechách