Pri projektovaní, výstavbe aj rekonštrukcii objektov by sa malo dbať na to, aby tiež vyhovovali hygienickým, bezpečnostným a protipožiarnym požiadavkám. Protipožiarný systém ISOVER FireProtect je určený na ochranu oceľových nosných konštrukcií. FireProtect 150 sa tiež používa pri výrobe protipožiarnych dverí ale ja na oddeľovanie požiarnych úsekov