ULTIMATE Protecht je inovačný ľahký protipožiarný systém vhodný pre požiarne odolné VZT potrubia (EN 1366-1) a na potrubia na odvod dymu a tepla (EN 1366-8). Požiarna odolnosť sa dosahuje návrhom rôznych hrúbok izolácií