Odporúčaná hodnota tepelného odporu podľa STN 730540 R=9,9 m2.K/W

  • 10+12 cm Puren FD-L, λ0,022 Detail

  • 12+14 cm Puren MV, λ0,025 Detail

  • 31 cm ISOVER EPS NEOFLOOR 100/150/200 KPa, λ0,031 Detail

  • 33 cm ISOVER EPS 200S, λ0,033 Detail

  • 34 cm ISOVER EPS 150S, λ0,034 Detail

  • 36 cm ISOVER EPS 100S, λ0,036 Detail

  • 28 cm ISOVER R, λ0,038 Detail + 10 cm ISOVER S, λ0,039 Detail

  • 38 cm ISOVER SG COMBI ROOF 30M Detail

  • 32 cm ISOVER SG COMBI ROOF 30M Grey Detail

 
Viac informácií o plochých strechách