Hlavné suroviny používané pri výrobe čadičovej kamennej vlny čadič, diabas a podobné vyvreté horniny, plus vysokopecná troska. Medzi hlavné výhody týchto výrobkov patrí veľká pevnosť, požiarna odolnosť a schopnosť prepúšťať vodnú paru. 

Pozdĺžne či kolmé vlákna izolačných dosiek z kamennej vlny

Najčastejšie sa používajú dosky s pozdĺžnou orientáciou vlákien. Majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti a vyššiu odolnosť voči pretiahnutiu hmoždinky. Používajú sa v kontaktných aj vetraných systémoch. Kolmé vlákna sa oproti pozdĺžnym vyznačujú výrazne vyššou pevnosťou v ťahu (až 8 ×). Sú teda vhodné aj pre kontaktné systémy iba celoplošne lepené na stenu (strop), alebo pre kontaktné systémy s keramickým obkladom. Vďaka celoplošnému lepeniu majú menšie nároky na mechanické kotvenie.