Izolácia kotlov patrí k najnáročnejším aplikáciám, ktoré sa v priemysle vyskytujú.  Steny kotlov bývajú vystavené vysokým teplotám, až 500 - 600 ° C. Podľa tvaru a teploty povrchu sa pre ich izoláciu používajú buď dosky vyšších objemových hmotnosťou pre izolovanie kotlov s plochými stenami alebo rohože na drôtenom pletive pre izolovanie valcových kotlov. Odporúča sa aplikovať izolácia vo viacerých vrstvách so striedavým usporiadaním z dôvodu zamedzenia tepelných mostov.