Šikmé strechy – montáž izolácie medzi a nad krokvami z vonkajšej strany strechy

Nutná výmena strešnej krytiny šikmej strechy je vhodná príležitosť na zateplenie strechy. S rekonštrukciou strechy a zateplením odstraňujeme jej nedostatky, ale často sa s požiadavkou na kvalitné zateplenie spája zmena účelu využitia podkrovia. Pozrite sa ako zatepliť šikmú strechu z exteriéru.

 

Postup zateplenia šikmej strechy

Pre zateplenie šikmej strechy používame izolačný pás zo sklenej vlny vhodný do šikmých striech. Ak sme limitovaní priestorom, na dosiahnutie želaného tepelného odporu konštrukcie je možné využiť doizolovanie nad krokvami PIR izolačnými doskami.

 

Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

 

Postup zateplenia šikmej strechy z exteriéru

Šikmé strechy – montáž izolácie medzi a nad krokvami z vonkajšej strany strechy

Odstrá­nime krytinu a latovanie. Odstránime skrut­ky a klince, prípadne ju ešte pred uložením Isover VARIO® KM DUPLEX UV prekryjeme vrstvou izolácie Isover N, čím zabránime možnému poškodeniu parobrzdy.

Vloženie tepelnej izolácie medzi krokvy
Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Uložíme vrstvu izolácie Isover N.

Izolácia detailov krokiev
Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Vyhotovíme izoláciu detailov, aby sme zamedzili vzniku tepelných mostov.

Parotesná izolácia strechy
Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Parotesnú vrstvu je možné dodatočne reali­zovať z vonkajšej strany, ale len použitím pa­robŕzd Isover VARIO® KM DUPLEX UV, Isover VARIO® XtraSafe, ktoré majú premenlivú difúznu hrúbku.

Prekrývanie parobrzdy pri izolácii strechy
Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Parobrzdy/klímamembrány navzájom prekrývame s presahom min. 10 cm, spoje dôsledne prelepíme páskou Isover VARIO® XtraTape, alebo Isover VARIO® Multitape

Napojenie parobrzdy na veniec
Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Na veniec štítovej steny nanesieme penetrač­ný náter a tmel VARIO® Doublefit / VARIO® XtraFit.

Prilepenie parobrzdy/klímamembrány
Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Následne prilepíme parobrzdu VARIO® KM DUPLEX UV / VARIO® XtraSafe.

Vloženie tepelnej izolácie medzi krokvy
Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Medzi krokvy vložíme tepelnú izoláciu Isover UNIROL PROFI.

Uloženie nadkrokvovej izolácie
Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Osadíme odkvapovú fošňu a uložíme izoláciu PUREN PLUS.

Vloženie izolačných dosiek
Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Izolačné dosky PUREN PLUS uložíme na strih.

Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Pri ukladaní nadkrokvových izolačných dosiek PUREN PLUS je potrebné dávať pozor na striedanie izolačných dosiek vždy o jednu väzbu krokiev, max. však 1 m.

Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Horizontálne a vertikálne spoje izolačných dosiek sa prelepujú páskami, ktoré sú integ­rované v presahoch poistnej hydroizolácie.

Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Spoje izolačných dosiek, ktoré boli rezané na mieru, je potrebné prelepiť páskou Isover VARIO® XtraTape.

Rezanie izolačných dosiek
Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Izolačné dosky upravíme rezaním podľa sklonu strechy.

Izolácia hrebeňa šikmej strechy
Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Dokončíme izolovanie hrebeňa strechy.

Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Doizolovaný spoj hrebeňa strechy prelepíme PUREN hrebeňovým pásom.

Istenie izolácie proti prepadnutiu
Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Dosky od hrúbky 100 mm slúžia ako istenie proti prepadnutiu.

Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Osadíme antispike pásku pod kontralaty alternatíva použijeme tmel PUREN.

Montáž kontralát
Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Pomocou montážnej pomôcky predvŕtame a priskrutkuje­me kontralaty o krokvy. Minimálna hrúbka krokvy musí byť aspoň 80 mm. Presný počet skrutiek a ich dĺžka je určená v kladačskom pláne a je definovaná statickým prepočtom.

Šikmé strechy – montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvami

Ďalší postup je zhodný s montážou bežnej skladanej krytiny.

domecek

 

Profesionálna kalkulácia zadarmo.
Spočítame vám materiál na izoláciu strechy.

poradenstvo@isover.sk
0800 139 139

 

Dopýtať kalkuláciu