Študentskú súťaž MultiComfort House Students Contest 2019 - ZAČÍNAME!