Koncom apríla 2017 prebehnú v dvoch slovenských mestách – Košiciach a Bratislave odborné semináre venované tematike environmentálnej certifikácie budov LEED a BREEAM určené najmä pre architektov a projektantov.

Nové verzie globálne rozšírených environmentálnych systémov hodnotenia budov LEED a BREEAM sú odrazom súčasného vývoja. Kladú veľký dôraz na hodnotenie vplyvov budovy na životné prostredie, zdravie a spokojnosť ich užívateľov a obyvateľov, a  to v celom životnom cykle budovy.  Skupina Saint-Gobain ako jedna z prvých optimalizuje všetky procesy spojené s dodávkami environmentálne šetrných produktov. Z týchto dôvodov vznikla idea usporiadania odborných seminárov na tému certifikácií LEED a BREEAM. V poldennom programe dostanú účastníci v piatich prednáškach komplexný ponor do tematiky certifikácie. Jednotlivými seminármi prevedú ako odborníci z divízií Saint-Gobain ISOVER a RIGIPS Slovensko a Česká republika, tak i externí prednášajúci.

Prečítajte si stručné predstavenie prednášajúcich TU

Moderátorsky sa akcie zhostí Ing. arch. Ľubomír Závodný. Akcia je zaradená do systému sústavného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov. Účastníci získajú 10 kreditov.

PROGRAM:

 

  • 8:00 Registrácia
  • 9:00 Úvod
  • Certifikačné schémy predstavenie, rozdiely (V. Balent)
  • BREEAM (Marek Kremeň, Exergy Studios s.r.o., Certified Energy Auditor, LEED AP, BREEAM International Assessor, BREEAM In-Use Auditor, člen predstavenstva SKGBC)
  • LEED (Samuel Sůra, SALVIS, s.r.o., Konzultant v oblasti udržateľnosti, BREEAM International Assessor (EDSR-SS51), LEED AP BD+C)
  • ISOVER pre BREEAM a LEED (Petr Vacek, Sustainability Expert SGCP, ISOVER CZ)
  • Certifikácia a novinky Rigips

Záver seminárov je o 13:00 hodine. Akcia je ukončená spoločným obedom.


ISOVER Vás srdečne pozýva na semináre zamerané na tému environmentálnej certifikácie budov, podľa LEED a BREEAM. Semináre budú prebiehať v dvoch slovenských mestách - Košiciach a Bratislave.