EPS Expandovaný polystyrén
XPS Extrudovaný polystyrén (STYRODUR)

Spádové dosky Isover EPS a Styrodur

Jednoduchá manipulácia a spracovanie
Tepelnoizolačné vlastnosti
Lambda λD = 0,034 W·m-1·K-1
Spádové dosky rezané z polystyrénu EPS, resp. extrudovaného polystyrénu XPS, alebo aj spádové klíny, sú určené na vyspádovanie alebo dospádovanie (pri rekonštrukciách) povrchov plochých striech, balkónov, lodžií a terás.
Čítať viac
Skryť

Spádový polystyrén EPS na spádovanie striech a balkónov

Spádové EPS dosky Isover slúžia na vyspádovanie alebo dospádovanie jednoplášťových striech, na vyrovnanie a zároveň vyspádovanie konštrukcií balkónov a lodžií. Spádové kliny z EPS sú použiteľné aj pri rekonštrukciách. Odstraňujú problémy spôsobované stojatou vodou na plochých strechách, ktorá vedie k poruchám hydroizolácie, vzniku mikroorganizmov a pod.

Aplikácia spádových klinov z polystyrénu

Pri použití spádového polystyrénu odpadáva nutnosť betonáže, keďže ide o suchý aplikačný proces,  po jeho montáži možno pokračovať v hydroizolácii.
Spádový polystyrén slúži na vyspádovanie plochej strechy alebo balkóna či terasy, ale zároveň plní funkciu tepelnej izolácie, čím sa eliminuje statická záťaž so spádovým betónom a taktiež nedochádza k navýšeniu celkovej konštrukčnej výšky.
Spádové kliny sa vyrábajú na mieru a režú sa z rovnakých dosiek, z rôznych materiálov podľa projektu. Pevnosť spádových klinov závisí od účelu strechy (strešná terasa, pochôdzna strecha, nepochôdzna strecha, atď).

Cena a dostupnosť spádového polystyrénu EPS

Odporúčané predajné ceny tepelných izolácií Isover (ceny sklenej vlny a kamennej vlny, polystyrénu, podlahového polystyrénu EPS 150S, PIR tepelných izolácií, klímamembrán Vario a príslušenstva) sú uvedené v aktuálne platnom cenníku tepelných izolácií a príslušenstva Isover. Predajné ceny spádového polystyrénu EPS, ako aj informácie o dodacích termínoch, skladových zásobách poskytne aj vzhľadom na požadované množstvo a lokalitu stavby náš distribučný partner. Výber distribučných partnerov.

Recyklácia polystyrénu

Produkt Isover EPS vyrobený v závode Trnava ako 100% recyklovateľný slovenský výrobok, čo potvrdzujeme aj spätným odberom nespotrebovaného výrobku od svojich zákazníkov na opätovnú recykláciu. Recyklovaný materiál tvorí cca 15% vstupných surovín, čím spúšťame aktivitu zdrojovej efektívnosti v rámci obehového hospodárstva.

Technické parametre z technického listu

Spádové dosky z EPS (EPS sivý a biely)
Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 1 000 x 1 000 mm;


Styrodur C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,034 W/m.K
Reakcia na oheň: E
Rozmer dosky: 1 250 x 600 mm
Hrana: rovná
Povrch: drsný

Kľúčové vlastnosti

  • spádový EPS pre zvýšenie bezpečnosti a funkčnosti striech a balkónov
  • variabilné rozmery dosiek
  • technický servis – bezplatný návrh kladačského plánu
  • zateplenie plochej strechy, balkónov, lodžií
  • spádový polystyrén má jednoduchý, rýchly, suchý montážny proces
  • zvýšenie hydroizolačnej bezpečnosti
  • spádové klíny z EPS sa režú na mieru, podľa ostatných použitých materiálov

Dokumenty

Vybrať všetko
Cenník produktov
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Cenník tepelných izolácií a príslušenstva
Katalóg produktov
1 datasheet related with the product
1 datasheet related with the product
Katalóg produktov

Mohlo by vás zaujímať