František Chrastina
Adresa:
ul. A. Hlinku 3082 - 022 01 Čadca - Slovensko
Členstvo:
člen obchodnej aliancie SOAS, a.s.
Telefón:
0905323391
Absolvoval školenie - Vyberte možnosť
Áno