Odporúčané hrúbky tepelnej izolácie pre zatepľovaní

Odporúčané hrúbky tepelnej izolácie pre zatepľovani

Odporúčané hrúbky tepelnej izolácie pre zatepľovani

V obvodových konštrukciách v súlade
s odporúčaniami STN 730540.

Ako zatepliť dom

Vybrať ten správny materiál na zateplenie domu nie je vôbec jednoduché. Do rozhodovania vstupuje okrem kvality aj pomer výkonu (teda výsledku zatepľovania) a ceny. Rôzne druhy izolácií majú odlišné tepelnoizolačné vlastnosti, preto na dosiahnutie rovnakého efektu potrebujete rôznu hrúbku izolácie. V ponuke máme minerálne izolácie a polystyrény.

Odporúčané hrúbky tepelnej izolácie pre zatepľovani

Konštrukcia

U Norma

Tepelný odpor R [m2.K/W]

Strecha – šikmá/plochá

0,15 6,5 R = 9.90

Obvodová stena 

0,22 4,5 R = 6.50

Podlaha vykurovaného priestoru 

0,4 2,5 R = 2.50

Strop pod nevykurovaným prostredim

0,22 4,5 R = 6.50

Hrúbka zateplenia

Pripravili sme pre vás schému, ktorá vám zobrazí odporúčané hrúbky tepelnej izolácie v súlade s odporúčaniami STN 730540.
Na schéme môžete vidieť 12 najčastejších miest, ktoré treba v dome zatepliť. Koniec nekonečným prepočtom - rozhodovanie, ako zatepliť dom už nie je také náročné, ako predtým!

Šikmé strechy a stropy izolácia nad krokvy**

 12 cm PUREN FD-L
 + 10 cm PUREN PERFECT

 12 cm PUREN FD-L
 + 10 cm PUREN PIR UNTERDACH

 114 cm PUREN MV
 + 12 cm PUREN PLUS

 12 cm PUREN PLUS
 + 18 cm Isover UNIROL PROFI

Šikmé strechy a stropy izolácia medzi krokvy**

 30 cm Isover MULTIMAX 30
 33 cm Isover PWDF
 33 cm Isover UNIROL PROFI
 36 cm Isover UNIROL PLUS

Strop pod nevykurovaným prostredím

 20 cm Isover MULTIMAX 30
 22 cm Isover PWDF
 23 cm Isover UNIROL PROFI
 25 cm Isover UNIROL PLUS

Strop medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vzduchu***

 10 cm Isover STROPMAX 031
 12 cm Isover TOPDEC DP3
 14 cm Isover TOP V

 

Obvodové steny odvetrané fasády

 15 cm* – 22 cm** Isover SUPER-VENT PLUS
 16 cm* – 23 cm** Isover FASSIL
 16 cm* – 23 cm** Isover UNI

Obvodové steny kontaktné fasády

 14 cm* – 21 cm** Isover EPS Greywall
 16 cm* – 24 cm** Isover TF Profi
 17 cm* – 25 cm** Isover EPS 70F

Obvodové steny izolácia spodnej stavby

 10 cm Isover EPS SOKLOVÁ DOSKA
 10 cm Isover EPS PERIMETER
 10 cm STYRODUR 2800C
 

Podlaha s trvale vysokým zaťažením

Podlaha vykurovaného priestoru

Základy, podzemná časť stavby podlaha na teréne

Plochá strecha

 12 + 12 cm Puren FD-L
 31 cm Isover EPS NEOFLOOR 100, 150
 32 cm Isover SG Combi Roof 30M Grey
 34 cm Isover EPS 150S
 34 cm Isover EPS 100S
 28 cm Isover R + 10 cm Isover S
 28 cm Gór-Stal termPIR® AL, WS

 

Vegetačná (zelená) strech


 

Poznámka: Uvedené odporúčané hrúbky tepelnej izolácie sú iba orientačné, neberú do úvahy okrajové podmienky, tepelnoizolačné vlastnosti ďalších prvkov konštrukcie a sú prepočítané na základe deklarovaných hodnôt súčiniteľa tepelnej vodivosti vybraných izolačných materiálov. Adekvátnu hrúbku izolantu pre zateplenie vybraných konštrukcií je nutné posúdiť tepelno-technickým prepočtom, napr. v programe Fragment.

* Hrúbka zodpovedá normalizovanej (požadovanej) hodnote R, podľa teplotechnickej normy STN 730540.

** Hrúbka zodpovedá cieľovej hodnote R, podľa teplotechnickej normy STN 730540.

*** Hrúbka zodpovedá odporúčanej hodnote tepelného odporu podľa STN 730540 a pri rozdiele teplôt vzduchu nad 25 K.

V rámci celosvetového zvyšovania cien energií sa stále väčšia pozornosť obracia na znižovanie ich spotreby. Jednou z najefektívnejších ciest je používanie tepelných izolácií. Bolo preukázané, že zatepľovaním budov je možné znížiť spotrebu energie na vykurovanie až o 60 %, u nízkoenergetických rodinných domov a pasívnych rodinných domov až o 90 % oproti existujúcej výstavbe. Pritom ekonomická návratnosť sa pri zatepľovaní domu pohybuje od niekoľkých mesiacov do niekoľkých rokov.

Význam zatepľovania stále rastie

V nových európskych normách a ďalších predpisoch sa tak stretávame s účinnými tepelnými izoláciami vo výrazne zvýšených hrúbkach - bežne 100-300 mm pre podlahy a steny, 200-500 mm pre strechy, podľa energetickej klasifikačnej triedy A-C. Dnešné stavby sú navrhované obvykle v energetickej triede C, čo znamená minimálny štandard a každoročne vysoké náklady na prevádzku. Po zavedení energetických štítkov je evidentné navýšenie dopytu po úspornejších budovách triedy B, prípadne najlepšej triedy A.

Nové materiály na zatepľovanie

Reakciou na nové požiadavky bol aj vývoj účinnejších izolantov - typickým príkladom sú grafitové izolačné materiály Isover EPS GreyWall a Isover EPS GreyWall PLUS so zvýšeným izolačným účinkom. Penový polystyrén patrí medzi najpoužívanejšie izolačné materiály. Dlhodobé úspešné používanie tepelných izolácií z penového polystyrénu na celom svete potvrdilo, že výborné vlastnosti EPS možno výhodne využiť v celom rade stavebných konštrukcií, najčastejšie na izolácie striech, fasád a stropov.

Optimálnym riešením je vytvorenie súvislej tepelno-izolačnej obálky budovy bez tepelných mostov. Táto požiadavka sa týka nielen strechy a stien, ale samozrejme aj konštrukcií v styku so zeminou, akými sú oblasť soklov, suterénnej steny a podlahy, prípadne základovej dosky. Tepelné izolácie týchto konštrukcií musia spĺňať vysoké nároky predovšetkým na pevnosť v tlaku, minimálnu nasiakavosť a mrazuvzdornosť.