Poistné hydroizolácie prispievajú ku správnemu fungovaniu odvetranej fasády, avšak aj keď ich aplikáciu odporúčame, ich použitie, až na špeciálne prípady nie je nutné.
Back to FAQ list