Služba zberu odpadkov

Služba zberu odpadkov

 

Zber EPS odrezkov je ekologickou aktivitou Isover, ktorá sa usiluje o zvýšenie úrovne environmentálnych ukazovateľov svojich prevádzok, a to i v prípade, že to nevyžaduje zákon. My odrezky polystyrénu následne zrecyklujeme a spracujeme.

Dlhodobým záväzkom Isover je byť udržateľný a čo najviac ekologický. 

Aj z toho dôvodu má vo svojom portfóliu službu Zber odrezkov polystyrénu EPSTáto služba je poskytovaná pre všetkých zákazníkov, ktorí kúpili polystyrén na zateplenie domu a nevedia, čo so zvyšnými odrezkami. Cieľom zberu je ušetriť vaše náklady na likvidáciu odrezkov a zároveň odľahčiť životné prostredie.

Čítať viac.https://www.isover.sk/produkty/produktove-skupiny/eps-expandovany-polystyren/zber-odrezkov-polystyrenu