Odporúčaná hodnota tepelného odporu podľa STN 730540 R=6,5 m2.K/W

  • 20 cm ISOVER MULTIMAX 30, λ0,030 Detail

  • 22 cm ISOVER PREMIUM WDF, λ0,032 Detail

  • 23 cm ISOVER UNIROL PROFI, λ0,033 Detail

  • 25 cm ISOVER UNIROL PLUS, λ0,036 Detail