Isover ponúka na už niekoľko rokov osvedčený izolačný systém ORSTECH Protect, ktorým je možné
zvýšiť požiarnu odolnosť VZT potrubie kruhového aj štvorhranného. V posledných niekoľkých rokoch sa podarilo vyvinúť  inovačný izolačný systém, ktorý je ideálny pre požiarne odolné vzduchovody. V spolupráci s Dánskym skúšobným inštitútom DBI prebehli náročné testy podľa európskej normy EN 1366-1 a preto je na slovenskom trhu možnosť ponúknuť tento unikátny izolačný materiál ULTIMATE Protect. Je to izolácia s bodom tavenia vyšším ako 1000ᵒC.