Jedná sa o izolovanie technologických zariadení - výmenníkov, pecí, nádrží, bojlerov, skladovacích síl, výfukov, technologických rozvodov a pod. Vhodný výrobok je nutné voliť podľa prierezu, tepelného namáhania, spôsobu pripevnenia izolantu ku konštrukcii a požiadavky na povrchovú úpravu.